green economic growth:
- how new technology can fasten the global goals

Stavanger June 4, 2020
Save the date!

Sign up TO our newsletter

Green Economic Growth:
- How new technology can fasten the global goals


‍The Norway Summit 2020 thematic focus will be on hownew technology can be used to speed up the progress to reach theUnited Nations sustainable development goals agenda 2030 (SDGs) and how tocreate economic growth with the use of new technology without harmingenvironment.  

Artificial intelligence provides an opportunity to solve some of the world’s greatest challenges, including the United Nations Sustainable Development Goals. We need full power of new and forceful technology to speed up the progress to reach the goals.

With the fourth industrial revolution you need to be updated on new technology to succeed as a leader, independent on the sector you are based in. Keeping up with rapidly evolving technologies can be difficult. You have to be able to plan for the unexpected as disruption is the new norm. However, you do not have to be an expert in technology to achieve success and you cannot do it alone. Public and private businesses need to work together tomake sure that technology is actively managed to align with societal needs, and address its most urgent goals.

Solving today’s biggest challenges requires allof us to act, no matter if in the economic, technological, societal, or educational field because all our actions are interdependent.
 
“You can’t predict the future, but you can prepare for it.”

2020 speakers

Brage Johansen

Co-founder and CEO, Heimdall Power

Kari Nessa Nordtun

Mayor of Stavanger

Aaron Gerschenberg

Founder of Silicon Valley Bank Capital’s fund of funds and direct funds, SVB Capital

Yngve Slyngstad

Chief Executive Officer, Norges Bank Investment Management

Øystein Olsen

Governor, Central Bank, Norway

Radical technologies' impact on business and society

The adaption of new technology will massively change the world economy and bring new opportunities, although negative side effects such as cyber security, need to be addressed in a much more serious way. As a leader you need to understand this world changing technology that is shaping the new digital economy.

Oppsumerings video!
Få med deg en kort oppsummering av det som ble sagt fra scenen 5. juni, 2019.
Kunstig intelligens – ekte muligheter
Når en selvlært datamaskin trenger 24 timer på å nå verdenstoppen i sjakk, vet du at framtiden for alvor banker på. Ulrich Paquet, forsker i DeepMind, kommer til oss for å fortelle om det grensesprengende dataprogrammet AlphaZero og hvilke muligheter det kan gi oss.
Med hjartet på rette staden
Det begynner å bli noen år siden Siri Lill Mannes var å se i nyhetssendingene til TV 2. Kanalen som kom med et friskt pust tidlig på 90-tallet, som flere av oss assosierer med å ha en litt løsere kommunikasjon rundt tunge nyhetssaker, men ikke en mindre seriøs aktør av den grunn. Det å formidle gjøres best når det blir litt emosjonelt, når vi kan koble på følelser og formidlingen beveger, som regel gjennom god historiefortelling.

Join our newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Main partners